تولد سبز

تقدیم به آنها که در جنبش سبز متولد شدند یا تولدی دوباره داشتند.

Chris De Burgh! People of The World! Dedicated To Neda


TEHRAN: Chris De Burgh! People of The World! Dedicated To Neda! (GRAPHIC)

TEHRAANN 850 vid
TEHRAANN | June 19, 2010 | 3:47

Artist: Chris De Burgh....Song Title: People of The World! Dedicated To Neda!...

+ نوشته شده در شنبه 5 تیر‌ماه سال 1389ساعت 03:30 ق.ظ توسط شبنم زنده زبان نظرات (0)